Informácie

Kapacita: 4095 divákov z toho 2648 na sedenie.

Zimný štadión je v správe Mestkého majetku s.r.o.

V prípade záujmu o prenájom ľadovej plochy kontaktujte správcu zimného štadióna.